Öğrenci Verileri

Card image
Öğrenci Sayısı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
  • Yüksek Lisans (Tezsiz)
  • Doktora
Card image
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Card image
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sayısı


Öğrenci Değişim Programları (2019-2020)

Personel Verileri

Card image
Akademik Personel Sayısı
Card image
İdari Personel Sayısı
Card image
Program Sayısı

Öğretim Üyesi Başına Öğrenci

                  

                  

                  

  

30246 Öğrenci / 983 Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi Başına 31 Öğrenci

Ar-Ge (2020 Yılı)

Bilimsel
Araştırma
Projeleri

339 Proje

TL

Ödenek

Card image
Diğer
AB
TÜBİTAK
BAP

Fiziksel İmkanlar

Amfi

Sınıf

Laboratuvar

Yurt

Toplantı ve Konferans Salonu

Kütüphane

Dergi

Card image
Periyodik Yayın
Basılı Dergi

Veritabanı

Card image
Elektronik Veritabanı Sayısı

E-Dergi

Card image
Elektronik Dergi Sayısı

E-Kitap

Card image
Elektronik Kitap Sayısı

Kitap

Card image
Basılı Kitap Sayısı

Tez

Card image
Lisansüstü Tez Sayısı

Sosyal İmkanlar
İnternet Erişim Noktası


Spor Tesisi Sayısı


Öğrenci Kulübü Sayısı