Öğrenci Verileri

Card image
Öğrenci Sayısı
  • Y. Lisans (Tezli)
  • Y. Lisans (Tezsiz)
  • Doktora
Card image
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Card image
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sayısı


Öğrenci Değişim +Erasmus (2023-2024)

Personel Verileri

Card image
Akademik Personel Sayısı
Card image
İdari Personel Sayısı
Card image
Program Sayısı

Öğretim Üyesi Başına Öğrenci

                  

                  

          

28769 Öğrenci / 1156 Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi Başına 25 Öğrenci

Ar-Ge (2023 Yılı)

2023 Yılında Açılan Projeler

Card image
Diğer
AB
TÜBİTAK
BAP

Devam Eden Projeler

Card image
Diğer
AB
TÜBİTAK
BAP

Fiziksel İmkanlar

Amfi

Sınıf

Laboratuvar

Kantin ve Kafeterya

Yemekhane

Toplantı ve Konferans Salonu

Kütüphane

Kitap

Card image
Basılı Kitap Sayısı

Periyodik Yayın

Card image
Basılı Dergi

E-Kitap

Card image
Elektronik Kitap Sayısı

E-Dergi

Card image
Elektronik Dergi Sayısı

Diğerleri

Card image
CD ve DVD

Tezler

Card image
Lisansüstü Tez Sayısı

Sosyal İmkanlar
İnternet Erişim Noktası


Spor Tesisi Sayısı


Öğrenci Kulübü Sayısı